ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI - EGZAMIN DYPLOMOWY 2019

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych zmienia się forma i zakres treści egzaminu dyplomowego z historii sztuki w roku szkolnym 2018/19.

 

Przyszłoroczni uczniowie klas dyplomowych proszeni są o zapoznanie się z dokumentem:

ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI - EGZAMIN DYPLOMOWY 2019

 

Dokument jest też dostępny na stronie DO POBRANIA