O TYM JAK TRUDNO JEST ZDOBYĆ ŚWIADECTWO PROMOCYJNE W ZPSP, W WARSZAWIE…

 

PONIEDZIAŁEK,

godzina 20.00

Dyrektor szkoły dowiaduje się z informacji na stronie Centrum Edukacji Artystycznej, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał nowe rozporządzenie w sprawie druków szkolnych i akt czeka na publikację. Co my zrobimy???

 

WTOREK,

godzina 8.00

Dyrektor wstrzymuje druk świadectw na dotychczas obowiązującej „formatówce” – z chwilą ogłoszenia Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw byłyby one nieważne.

godzina 8.30

Dyrektor z kierownictwem czyta podpisane rozporządzenie „ściągnięte” z RCL (Co się zmieniło????). Nowy druk nie uwzględnia numeru PESEL. Skąd wziąć świadectwa???

godzina 11.06

Pan Franciszek otrzymuje polecenie wstrzymania prac nad drukiem świadectw. Przewodnicząca zespołu wychowawców otrzymuje informację o zaniechaniu działań w związku z drukiem świadectw.

godzina 11.30

Pani Sekretarz nawiązuje kontakt z drukarnią w Olsztynie, która (podobno!!!) w sobotę i niedzielę całodobowo drukowała świadectwa dla szkół artystycznych. Zwycięstwo! Świadectwa w drukarni są. Dyrekcja zamawia świadectwa, które mają być na środę.

 

ŚRODA,

godzina 10.00

Świadectw nie ma!!!

godzina 12.30

Świadectw nie ma!!!

godzina 13.30

Drukarnia w Olsztynie informuje sekretarz szkoły – że świadectwa nie zostały wysłane (przeoczenie). Sekretarz i kierownik administracyjny stanowczo żądają natychmiastowej wysyłki świadectw kurierem DPD.

godzina 14.00

Dyrektor powiadamia radę pedagogiczną, że świadectwa będą w czwartek po godzinie 10.00.

Ogłasza alert dla wychowawców na godzinę 11.00 w czwartek

 

CZWARTEK,

godzina 10.00

Kierownik rusza do punktu DPD. Chce przyśpieszyć odbiór druków zanim kurier zacznie przesyłki rozwozić po Warszawie i…

 

Dalej na filmie…